නවීන පන්නයේ ගේට්ටුවකට සුපිරි අදහස් කිහිපයක්

නිවසක් ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම කතා කල යුතුම දෙයක් තමයි ඉදිරිපස ගේට්ටුව කියන්නේ. ඒ ගැන ටිකක් හිතනවානම් ඕනෙවට එපාවට ගේට්ටු දාලා වැඩක් නැහැනේ, ගේට්ටුවක් දානකොට ටිකක් ලෝකේ ගාම්බීර පෙනුමක් ගෙන …

Read More

ඔබේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම ගල් පෙලකින් හැඩ කරගන්න සුපිරි අදහස් 10ක්

ඔබත් දැකලා ඇති ඇතැම් නිවෙස් වල ඉදිරිපස නිවසට ඇතුල් වන ස්ථානයේ හෝ ගෙවත්තේ ගල් පෙළක් ඉදිකර ඇති අවස්ථා, ඇතැම් විට ඔබේ නිවසෙත් දැනටමත් මේ වගේ දෙයක් ඇති. මේ වගේ දෙයකින් …

Read More

නිකන් තියන බිත්තිය ලස්සනට වීදුරු වලින් අලංකාර කරගන්න සුපිරි අදහස් 10ක්

ගෙදෙරට අමුත්තෙක් ආපුවාම එයාලා අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවනේ, විශේෂයෙන්ම ගැහැණු අය. ඒ නිසාම තමයි අපි අපේ ගෙදර හරිම ලස්සනට තියාගන්න ඕනේ. නිවාස ලස්සන කරනකොට වැඩි ඉඩක් ගන්න තැනක් …

Read More

ඔබේ නිදන කාමරයත් සුඛෝපභෝගී නිදන කාමරයක් කරගන්න මෙන්න නියම අදහස් 10ක්

අපි කවුරුත් කැමතියි ටිකක් සැපට ඉන්න, වැඩ අඩුවෙන් සැප වැඩියෙන්! නමුත් අපි කවුරුත් කාර්යභාහුලයිනේ, ඒ නිසාම අපිට දවස අවසානයේ දී නිදන කාමරය හරිම වැදගත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසයි අපි ඒකට …

Read More

නවීන පන්නයේ නිවසකට සරිලන දොරකට නියම අදහස් කිහිපයක්!

ඔබත් ඔබේ නිවාස අලුත් වැඩියා කිරීමේ අදහසින් සිටිනවානම් හෝ අලුත්ම නිවසක් නිර්මාණය කිරීමට සිටිනවානම් මේ අදහස් ටිකත් ඔබට වටීවි. #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10

Read More

ඔබේ නිවසත් අවලස්සන කරමින් පැරණි පෙනුමක් ලබා දෙන වැරදි සැරසිලි 10ක්

ඔබ කොච්චර ලොකු නිවසක සිටියත් ඔබ සිහින දකින නිවස තරම් එය ලස්සන නැත්නම් වැඩක් නැහැනේ, ඔබේ නිවාස පිළිබඳව ඔබට ස්තුටුවීමටනම් ගෘහ භාණ්ඩ සහ අලංකරණය වැනි ඔබ තුළ තිබෙන අංග ඉතා …

Read More