ඔබේ ගෙවත්තත් ලස්සන කරගන්න සුපිරි අදහස් 20ක්

ගෙවතු අලංකරණයේ දී වැදගත්වන අපූරු අදහස් ටිකක් තමයි අපි අද අරන් ආවේ, මේ අපූරු අදහස් ටික ලෝකය පුරාම බොහෝ දෙනෙක් දැන් දැන් කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසාම මේ තියන …

Read More

ඔබේ ගෙවත්තේ හදාගන්න පුළුවන් පහසුම පැල 10ක්

නිසැකවම, ඔබට වසන්ත හා ගිම්හානයේදී වල් කැපීම, ජලය දැමීම සහ වත්ත රැකබලා ගැනීම සඳහා ගත කළ හැකි නමුත් සිත් ඇදගන්නා සුළු භූ දර්ශනයක් වගා කිරීමට අතිශයින්ම පහසු ක්‍රමයක් තිබේ. මේ …

Read More

ඔබේ නිවසේත් තාප්පය අලංකාර කිරීමට කදිම අදහස් 10ක්

බොහෝ බුද්දිමතුන් කියන්නේ “ඔබට තියන පුංචි ඉඩ ප්‍රමාණය හෝ ඉහලින්ම භාවිතයට ගන්න” කියලයි. ඉතින් අපි මොකට ද එහෙම ඉඩක් හරි නාස්ති කරගන්නේ ඒකෙන් කදිම වැඩක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී, අන්න ඒ …

Read More

ඔබේ නිවසේ ඉදිරිපස පෙනුම ගල් පෙලකින් හැඩ කරගන්න සුපිරි අදහස් 10ක්

ඔබත් දැකලා ඇති ඇතැම් නිවෙස් වල ඉදිරිපස නිවසට ඇතුල් වන ස්ථානයේ හෝ ගෙවත්තේ ගල් පෙළක් ඉදිකර ඇති අවස්ථා, ඇතැම් විට ඔබේ නිවසෙත් දැනටමත් මේ වගේ දෙයක් ඇති. මේ වගේ දෙයකින් …

Read More