හුරුබුහුටි මුළුතැන් ගෙයකට ලස්සන අදහස් 15ක්

මුළුතැන් ගෙය කියන්නේ නිවසක ප්‍රධානම අංගයන්ගෙන් එකක්. අනික මුළුතැන් ගෙය පිළිවෙලට සහ සිත්ගන්න සුළු වගේම හොඳ ඉඩ ඇති සුවපහසු තැනක් විය යුතුයි. මේ මුළුතැන් ගෙය කියන කොටස අනිවාර්යෙන්ම කාලයත් සමග දියුණු විය යුතුම කොටසක්. අන්න ඒ නිසාම තමයි අද අපි ඔබට මේ අපූරු අදහස් ටික අරන් ආවේ.

#1

© https://archive.curbed.com/2017/11/20/16671054/best-kitchen-dining-rooms-thanksgiving-holiday

#2

© https://remont-volot.ru/1267-zelenaja-kuhnja.html

#3

© http://www.southernliving.com/home-garden/decorating/kitchen-makeovers

#4

© https://homearttile.com/product-category/mosaics/

#5

© https://theinteriorsaddict.com/2019-dulux-colour-awards-finalists-blue-green-reign

#6

© https://www.bhg.com/decorating/color/green-paint-colors

#7

© https://zen.yandex.ru/media/neidealnyi_dom/27-zelenyh-kuhon-kotorye-ne-ostaviat-vas-ravnodushnymi-5ddf844b8f3e21637ee0e4ae

#8

© https://www.fabmood.com/inspiration/black-and-forest-green-color-schemes-for-bathroom-color-ideas/

#9

© https://www.jessicabrigham.com/one-room-challenge-green-kitchen-glamazon-the-reveal/

#10

© http://www.theenglishroom.biz/2020/09/19/eye-candy-pinterest-favorites-this-week-141/

#11

© https://www.cabinets.com/gallery?color_group=other

#12

© https://www.behance.net/gallery/72616777/New-York-concept-house

#13

© http://mountainmodernlife.com/replace-the-flooring-inside-a-rv-slide-out/

#14

© https://www.sheknows.com/living/slideshow/9546/colorful-kitchens/

#15

© https://www.fireclaytile.com/gallery/detail/navy-blue-hex-backsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *