නවීන පන්නයේ ගේට්ටුවකට සුපිරි අදහස් කිහිපයක්

නිවසක් ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම කතා කල යුතුම දෙයක් තමයි ඉදිරිපස ගේට්ටුව කියන්නේ. ඒ ගැන ටිකක් හිතනවානම් ඕනෙවට එපාවට ගේට්ටු දාලා වැඩක් නැහැනේ, ගේට්ටුවක් දානකොට ටිකක් ලෝකේ ගාම්බීර පෙනුමක් ගෙන දෙන එකක් දාන්න ඕනේ, එතකොට තමයි නිවාස උනත් සුපිරි ලස්සනක් ගෙන දෙන්නේ.

ඒ නිසාම අපි අද ඔබට ගෙනාවේ නවීන පන්නයේ ගෙදරකට නවීන පන්නයේ ගේට්ටුවක් දාගන්න සුපිරි චායාරුප අදහස් ටිකක්, මේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ විශිෂ්ටයන් අතින්.

#1

© https://engineeringdiscoveries.com/elegant-main-iron-gate-design-ideas/12918545-0fc5f861bf/

#2

© http://cuaxepdailoan.com.vn/162/cong-cua-hop-kim-nhom-duc-ha-noi.html

#3

© https://i.pinimg.com/originals/99/e7/fc/99e7fc2fce1697f23c621ccb0b40cda2.jpg

#4

© https://creativemarket.com/microvector/179833-Iron-Gates-Icons

#5

© http://shreejagdambaeng.tradeindia.com/iron-main-gate–1261761.html

#6

© http://www.northvalleyforge.co.uk/gate-products/aphrodite/

#7

© https://engineeringdiscoveries.com/35-stylish-design-ideas-for-the-main-gate-of-your-house/d9ff4015d710ead4c270ce9fbc04deba/

#8

© http://www.peterweldon.co.uk/project-subcategory/3d-rendered-images/195.htm

#9

© http://www.northvalleyforge.co.uk/ultimate-collection/

#10

© https://www.flickr.com/photos/arnimschulz/2302102942/in/set-72157603328541666/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *