ගෙදර පාටට අනුව දාන්න සෝෆා ඩිසයින් අදහස් 20ක්

සාමාන්‍යයෙන් නිවසක ගාන පාට වෙන්නේ සුදු, නමුත් අපි එකිනෙකාට ආවේනික සහ වඩාත්ම කැමති පාටක් තියන නිසා අපි කැමතියි තමන්ගේ නිවසටත් ඒ පාටම ගාන්න. නමුත් මොන පාට ගෑවත් අන්තිමට ගෙදරදොරට බඩු භාහිරාදිය ගේනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ.

අන්න ඒ නිසා අද අපි මේ ගෙනාවේ නිවසේ ගාලා තියන පාටට අනුව සෝෆා සෙට් එකක් තෝරාගන්න ලේසි වෙන්න ලස්සන අදහස් කිහිපයක්. බලන්න කොහොම ද කියලා.

#1

© https://www.roseandgrey.co.uk/made-to-order-furniture/the-urban-collection

#2

© https://theultralinx.com/2019/01/minimal-interior-design-inspiration-181/

#3

© http://www.myparadissi.com/2019/11/pale-project-by-bronxes-studio.html

#4

© https://www.estliving.com/at-home-with-designer-nickolas-gurtler/

#5

© http://www.countrylife.co.uk/

#6

© https://thehousethatlarsbuilt.com/2019/04/colorblock-guest-room-makeover-with-behr.html/

#7

© https://www.ignant.com/2020/04/02/sol-is-sarah-ellisons-1970s-inspired-geometric-furniture-collection/

#8

© http://www.freshdesignblog.com/2017/10/fresh-cuts-money-saving-homeware-deals-bargain-hunters/

#9

© https://clemaroundthecorner.com/2019/02/27/decoration-vert-celadon/

#10

© https://delightfull.eu/blog/2019/05/16/steal-the-look-essential-mid-century-decor-elements

#11

© http://www.home-designing.com/introducing-depth-warmth-interesting-furniture-into-flat-spaces

#12

© https://conceptbain.fr/guide-dachat/choisir-seche-serviette-electrique/

#13

© https://www.davincilifestyle.com/bonaldo-the-peanut-b-sofa-this-year-celebrates-its-10th-anniversary-a-complete-seating/

#14

© https://www.etsy.com/listing/964253435/texture-wall-art-original-painting?ref=shop_home_active_3&frs=1

#15

© http://inspiration.farrow-ball.com/itemdetails.aspx?id=26520

#16

© https://www.woods-furniture.co.uk/freddie-3-seater-burnt-orange-sofa/p8046

#17

© https://www.4x6sofa.com/nl/module-bank?utm_source=Pinterest&utm_medium=cpc&utm_campaign=Merkherkenning&pp=1

#18

© https://www.casadevalentina.com.br/projeto/leve-e-com-personalidade/

#19

© http://maxn.co.kr/product/image_zoom.html

#20

© https://homedeco.nl/inspiratie/photos/26921/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *