ඔබේ නිවසේත් සාලය හැඩ කරගන්න ලස්සන අදහස් 20ක්

ටිකක් කල්පනා කරලා බලනකොට සාලය කියන්නේ නිවසේ තිබෙන විශාලම කොටස වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම වැඩිපුරම මිනිසුන් ගැවසෙන කොටස වෙන්න පුළුවන්. නෑයෙක්, යාලුවෙක් හෝ පවුලේ හිතවතෙක් ආවත් ඉන්නේ සාලෙනේ. ඉතින් සාලේ කියන්නේ අපේ නිවෙස් වල ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන කොටසක්, අන්න ඒ නිසාම සාලය අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් හදකරගන්න ඕනේ කියලයි මම හිතන්නේ.

ඒ නිසාම අද අපි ඔබෙට මේ ගෙනත් තියෙන්නේ අපිට හමුවුණු අලංකාරම ඩිසයින් කිහිපයක්, බලන්න කොච්චර අපූරු ද කියලා.

#1

© https://homeplistic.com/blogs/homeplistic-journal/japandi

#2

© https://homeplistic.com/blogs/homeplistic-journal/japandi

#3

© https://www.clare.com/blog/interiors/boho-living-room-decor

#4

© https://aljackie.com/products/hot-selling-cheap-modern-fabric-sofa-set-living-room-furniture-fabric-u-shape-sleeping-sectionals-blue-set

#5

© https://www.theunstitchd.com/decor/room-divider-ideas/

#6

© https://www.homies.la/blogs/homies-blog/the-trendy-fall-color-were-seeing-in-homes-everywhere

#7

© https://design-milk.com/lee-broom-transforms-nyc-penthouse-into-sustainable-masterpiece/

#8

© https://www.tileclub.com/blogs/news/these-are-the-top-5-interior-design-styles-of-2021-which-one-is-right-for-you

#9

© https://thearchitectsdiary.com/residence-accentuating-spaces-in-frames-and-cubes-3-square-design/

#10

© https://puresaltinteriors.com/eastside-costamesa

#11

© https://www.behance.net/gallery/81038393/Luxury-indian-living-room

#12

© https://www.archdaily.com/943387/arham-house-dipen-gada-and-associates/5f068936b357655d460002fa-arham-house-dipen-gada-and-associates-photo

#13

© https://i.pinimg.com/originals/d9/3f/7a/d93f7afa8c9804710d95c02876586ee9.jpg

#14

© https://www.kamei.ca/products/liliya

#15

© https://www.brit.co/mid-century-modern/

#16

© https://www.thespruce.com/what-is-scandinavian-design-4149404

#17

© https://theartofliving.nl/wonen-aan-het-water-baas-architecten/

#18

© https://www.architecturaldigest.in/content/bangalore-interiors-3bhk-apartment-convey-strong-design-language-timber-concrete/

#19

© https://amyepeters.ca/2019/11/how-to-create-a-cozy-living-room/

#20

© https://theanastasiaco.com/7-apartment-decorating-ideas/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *