අම්මාගේ ආදරය සත්තුන්ටත් පොදු බව ඔප්පු වෙන අවස්ථා 16 ක්

මිනිසුන් අතර, අම්මගේ ආදරයට හා රැකවරණයට සීමාවන් නෑ. ඒක සතුන්ගේ ලෝකයටත් පොදු දෙයක්. අම්මා කෙනෙක්ට තමන්ගේ දරුවන් ගැන ඇතිවන ආදරණීය හැඟීම් සතුන් අතරත් තියනවා. ඒක ඌරු පැටියෙකු, පෙන්ගුයින් හෝ වලස් පැටියෙකු වුණත් අසීමිතව දැනෙන ආදරණීය හැඟීමක්.

ලෝකය පුරා ඉන්න සත්ව මවුවරුන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් අද අපි ඔයාට පෙන්වන්නේ අම්මා කියන චරිතය සතුන්ට මිනිසුන්ට කියලා වෙනසක් නැතුව එකම ගතිගුණ තියන කෙනෙක් බව ඔයාට පෙන්වන්නයි.

01. අම්මාගේ හාදුව වඩාත් උණුසුම් බව හැමෝම දන්නවා.
02. අම්මා නිතරම අපට ඇහුම්කන් දීලා උපදෙස් ලබා දෙනවා.
03. සමහර විට ඇයට එහෙම කරන්න අමාරුයි.
04. නමුත් අම්මා එක්ක ගත කරන අවස්ථාවන් මිල කරන්න බෑ.
05. අම්මා ඉන්නකොට, ඔයාට තෘප්තිමත් බවක් දැනෙනවා.
06. අම්මා තමයි වැඩිපුරම සැලකිලිමත් කෙනා.
https://www.flickr.com/
07. ඇය අපට ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා.
08. ඔයගෙ කුඩා අඩුපාඩු නොසලකා ඇය ඔයාට ආදරය කරනවා.
https://www.flickr.com/
09. ඇය හැම විටම ඔයාව අවාසනාවෙන් ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරනවා.
10. ඔයා කුඩා කාලයේ ඉඳන්ම අම්මා ඔයත් එක්කම ඉන්නවා.
11. අම්මා එක්ක ඉන්නකොට ඔයාට ඇතුළතින් වගේම පිටතිනුත් පුදුම උණුසුමක් දනෙනවා.
12. අම්මගේ මුදු මොළොක් කවදාවත් එපා වෙන්නෙ නෑ.
13. සමහර විට ඔයාට ඇයව බදාගන්න ඕන වෙනවා.
14. ඔයා අම්මත් එක්ක එකට ඉන්න ගොඩක් කැමතියි.
15. ඕනම අමාරු තැනකදි අම්මා ඔයාට උදව් කරනවා.
16. අම්මා තමයි හොඳම කෙනා!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *