අමතක වෙන්නෙ නැති මංගල ෆොටෝ 18 ක්

මංගල දිනයේ සොඳුරුම මතකවල එකතුවට තමයි අපි වෙඩින් ඇල්බම් එක කියලා කියන්නෙ. ඒත් දැන් සාම්ප්‍රදායික වෙඩින් ඇල්බම් වලට වඩා වෙනස් විදියට තමන්ගෙ වෙඩින් එකේ ෆොටෝ ශූට් එක කරගන්න අලුත විවාහ වෙන ජෝඩු ගොඩක් කැමතියි.

අද අපි ඔයාට පෙන්වන්න යන්නෙ අමතක නොවෙන විදියට තමන්ගේ මංගල දිනයේ ෆොටෝ ශූට් එක කරපු අවස්ථා 18 ක අපි හොයාගත් පින්තූරයි.

01. “අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයා විවාහ වෙනවා කියලා!”
02. “ඔයා මොනවද මෙතන කරන්නේ?”
03. ළමයින් මංගල උත්සවවලට කැමතියි.
04. කවුරුහරි මට උදව් කරන්න.
05. ඡායාරූප ශිල්පියා ඉවතට!
06. ඇයි මේ බයවෙලා?
07. මේ විවාහ මංගල්‍යය පිළිබඳ ඇගේ සිතුවිලි ඇගේ මුහුණ පුරා ලියැවිලා තියනවා.
08. “දුවන්න එපා! ඔයා දැන් මගේ.”
09. “මතක තියාගන්න කොල්ලෝ, ඇය තාමත් වැඩිපුරම ආදරේ මටයි.”
10. මනාලිය දිනනවා, ඒත් මාරාන්තිකයි!
11. මිනිසුන් විතරක් අමුත්තන් වෙන්න ඕන කියලා කිව්වෙ කවුද?
12. වඩාත් හොඳ ජීවිතයකට තල්ලු කිරීම.
13. හමුදාවත් ඔයත් එක්ක!
14. හැම දෙයක්ම දැන් ඔයාගේ අතේ.
15. යුද්ධයක්!
16. මනාලයාට දැන් පැනලා යන්න බෑ!
17. මනාලයෙකුගේ පරිණාමය!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *