අද කාලයටත් ගැලපෙන, ඉතා අලංකාර ශ්‍රී ලංකික ගෘහ අලංකරණයන් 15ක්

කාලෙන් කාලේට වෙනස් වෙන ලෝකයත් එක්ක අපිත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ, ඒ අතරම තමයි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කියන්නේ. අපේ අම්මා හෝ තාත්තලාගේ කාලේ තිබුන විදිහ නෙවෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ! ගොඩක් වෙනස් වෙලා. නමුත් මේ වෙනසත් එක්ක අපි අපේ සංස්කෘතිය අමතක කරන්න හොඳ නැහැ, පුළුවන් තරම් අපි අපේ සංස්කෘතියත් අපිත් එක්කම ඉසාරහට ගෙනියන්න ඕනේ.

අපේ සංස්කෘතියේ තියන හරිම ලස්සන අංගයක් තමයි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කියන්නේ. සියවස් ගණනාවක් අතීතයට දිව යන අපේ ගෘහ නිර්මාණය අදටත් වලංගුයි. ඒ වගේම තමයි එය අද දවසටත් ගැලපෙන විදිහට මේ නිර්මාණ කිහිපය කරලා තියනවා. බලන්න කොච්චර අපූරුද කියලා.

#1

© https://theculturetrip.com/asia/sri-lanka/articles/geoffrey-bawa-the-father-of-sri-lankan-architecture/

#2

© https://www.gdcinteriors.com/best-of-sri-lankan-architecture/

#3

© https://theculturetrip.com/asia/sri-lanka/articles/geoffrey-bawa-the-father-of-sri-lankan-architecture/

#4

© http://www.telegraph.co.uk/inluxury/73768/1433863156814/kadjuhousepng/ALTERNATES/w940-land/kadjuhouse.png

#5

© https://sebastianposingis.photoshelter.com/image/I0000eWYFrUYWwlk

#6

© https://www.gdcinteriors.com/best-of-sri-lankan-architecture/

#7

© http://www.houseandgarden.co.uk/gallery/house-to-rent-galle-sri-lanka#Kky5MP5anxa

#8

© http://theculturetrip.com/asia/sri-lanka/articles/geoffrey-bawa-the-father-of-sri-lankan-architecture/

#9

© https://www.homestolove.com.au/sea-change-expat-house-sri-lanka-4844

#10

© https://www.architecturaldigest.in/content/sri-lanka-iconic-home-geoffrey-bawa/

#11

© http://www.thesrilankatravelblog.com/2015/06/26/the-top-25-places-to-stay-in-sri-lanka.htm

#12

© http://www.telegraph.co.uk/inluxury/73760/1433863087587/screen-shot-2015-06-03-at-115206png/ALTERNATES/h585-var/Screen+shot+2015-06-03+at+11.52.06.png

#13

© http://www.agoda.com/paradise-road-the-villa-bentota/hotel/bentota-lk.html

#14

© http://elisehanna.com/sri-lanka-unawatuna-guest-house-heaven/

#15

© http://metro.co.uk/2017/07/04/11-reasons-to-finally-book-that-flight-to-sri-lanka-6677969/?ITO=pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *